publikace-tiskoviny

Reklama a propagace

Tisk

Reklama a propagace

logomanual-znojmeksa-beseda

 

  • Corporate design – firemní design od zna?ky, p?es firemní tiskoviny, až po polepy vozu
  • Reklamní p?edm?ty – potisk tašek, tužek, krabic, kli?enek, hrnk?, roller? atd.
  • Orienta?ní systémy - pro venkovní i vnit?ní navigaci

 

 

Reklamní p?edm?ty

 


Nabízíme návrh, realizaci a dodávku jakýchkoliv reklamních p?edm?t? dle p?ání zákazníka.

Jedná se o r?zné typy záložkových, listových, stolních i nást?nných kalendá?? i v neobvyklém tvarovém a designovém provedení; možnost dolepení informa?ního firemního proužku do spodní strany typizovaného kalendá?e.

Dále nabízíme, klí?enky, propisky, pera, obaly, tašky igelitové i z jiných materiál? (nap?. papír), hrní?ky, vína se speciální vignetou dle p?ání zákazníka aj.

V nabídce jsou i samolepky, ROLLUP, potisky tri?ek, pohlednice a p?íležitostné tisky.