grafika-a-design

Tisk

Grafické studio

vizitka-znojemske-besedy

Nabízíme vám kreativní a grafické práce, tvorbu firemního stylu (zna?ka a logo, manuál, výro?ní zprávy, firemní tiskoviny), jednotný vizuální styl, design a sazbu knih, novin, ?asopis?, katalog? a leták?. DTP studio a kompletní fotografický servis.

  • vizitky, letáky, plakáty, pozvánky
  • dále p?ipravíme grafiku a sazbu pro brožury, knihy, kalendá?e
  • vytvo?íme firemní loga, billboardy, reklamní plachty, polepy výloh, aut, potisk tašek, webové stránky
  • máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou grafických material? pro vina?e, viz vineart